Doelstelling van onze stichting is tweeerlei, enerzijds het behouden van de authentieke Hoornse schouw(en) met al hun toebehoren, anderzijds het bevorderen van belangstelling voor de geschiedenis van de Hoornse visserij.

De stichting wil deze doelstelling bereiken door het bijeenbrengen van gelden voor aankoop, onderhoud en restauratie van de schepen en het beoefenen van de kenmerkende vistechnieken en ambachten. Een en ander gebeurt in nauw overleg met activiteiten van het Centrum Varend Erfgoed.

Home

In Hoorn leeft op de zuidwestpunt van het Oostereiland al sinds 1993 een warme belangstelling voor een origineel Hoorns zeilend visserschip, de vissermanschouw. Vele enthousiaste vrijwilligers zijn ruim 25 jaar in de weer om dit scheepstype te koesteren.
Het Hoornse havenbeeld werd in het begin van de twintigste eeuw vooral bepaald door de aanwezigheid deze vissermanschouwen, de zogenoemde Spekbakken. IJzeren schepen die gemaakt zijn om in het ondiepe water rond Hoorn te kunnen vissen. Daarbij vroegen de scheepjes relatief weinig onderhoud en waren met 2 man te zeilen. De vroegere Zuiderzeevisserij is echter verdwenen, na de aanleg van de Afsluitdijk in 1932 en daarna slonk de visvangst van zoetwater-vis zodanig dat de vloot van enkele tientallen schepen, is afgenomen tot een handvol.

Vrijwilligers

Vrijwilligers van de stichting De Hoornse Schouw spannen zich in om de originele schepen de HN 20 (bj. 1934) en de HN I (bj. 1916)  te onderhouden, te restaureren en te varen. Hiermee dragen zij bij aan het behoud van deze unieke vaartuigen, maar ook het levendig houden van de geschiedenis van de Zuiderzeevisserij.  Ook beheert de stichting de fuikenboot HN I en de HN 30. Dit zijn ijzeren scheepjes die geroeid kunnen worden waardoor de visserlui makkelijker het staande vistuig konden bereiken.

Verhuur

Graag laten de vrijwilligers van Stichting De Hoornse Schouw, mensen meegenieten van het varen met onze schouwen. Dit gebeurt in het vaarseizoen, door belangstellenden vaartochtjes aan te bieden en  kinderen mee aan boord te nemen om met andere schepen Sinterklaas binnen te halen in de Hoornse haven. Ook worden de schouwen verhuurd met bemanning voor langere vaartochten. De schipper en zijn maat  kunnen tijdens de tochtjes veel uitleggen over de werking van het schip en de geschiedenis van de Zuiderzeevisserij.

Donateurs

Belangstellenden kunnen ons werk, om deze erfgoederen in de vaart te houden, ondersteunen door donateur te worden of een schenking te doen. Voor donateurs van onze stichting is er altijd het Midzomeravondvaren, een gezellige bijeenkomst met een flinke vaartocht en een borrel na afloop.

Activiteiten

Ook de oorspronkelijke visserij wordt niet vergeten en wordt jaarlijks beoefend in het IJsselmeer bij Enkhuizen, met het Markerhaventje van het Zuiderzeemuseum als startpunt. Gezellig met elkaar de zelf gevangen vis (bot) oppeuzelen, hoort bij de vaste rituelen.

De deelname aan zeilwedstrijden in Enkhuizen (Spekbakkentreffen), Hoorn (de Klinknagelrace), de Marker Kenterschootrace en niet op de laatste plaats, de Bontekoerace te Hoorn, is een onderdeel om zeilervaring aan te scherpen, sportiviteit te ervaren en onderling pret te beleven.

 


  • Varend Erfgoed Hoorn

    Varend Erfgoed Hoorn
  • Evenementen

    Evenement categorie

    Evenement categorie

    Geen evenement gevonden