DISCLAIMER

STICHTING DE HOORNSE SCHOUW

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen, maar kan desalniettemin onvolkomenheden bevatten. Ook kan de website tijdelijk niet bereikbaar zijn in verband met technische storingen bij de provider, door onderhoud of anderszins.

Hoewel wij ons best doen om alle informatie actueel, volledig en nauwkeurig aan te bieden kan de stichting niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten en daaruit voortvloeiende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Stichting De Hoornse Schouw wijst welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet, af.

dhs.disclaimer.discl-1kopie.0600_0100

HN 20 EN HN 1

COPYRIGHT

De teksten en illustraties op deze website zijn het onvervreemdbaar eigendom van de makers. Het is niet toegestaan foto’s, tekeningen en teksten op deze site te vermenigvuldigen voor andere doeleinden of ze over te nemen voor commercieel gebruik. Eventueel overig gebruik is alleen mogelijk met nadrukkelijke toestemming van de maker(s). Voor nadere informatie E-mail: info@dehoornseschouw.nl