Historie

HISTORIE

Hoorn is als havenplaats van oudsher nauw verbonden met de visserij. Voor de Hoornse bevolking vormden de visserij en haar nevenbedrijven eeuwenlang een belangrijke inkomstenbron, zij het zeker niet de voornaamste. In 1907 telde de stad nog 39 geregistreerde vissersvaartuigen. Van de vele vissersfamilies in Hoorn zijn er anno 2009 nog twee actief.

  Historie [dhs.historie.his-HN1-1.]  

HOORNSE VISSERS AAN HET WERK

RESTAURATIE

DE HN20

De schouw HN20 is een van de laatste, nog tot 1986 vissende schouwen in Hoorn. Het schip werd in juni 1993 door Stichting De Hoornse Schouw aangekocht van familie De Beer, die het visserijbedrijf voortzette met een motorkotter. Het gemeentebestuur van Hoorn stelde het geld voor aankoop en restauratie van de schouw beschikbaar. Nadat onze vrijwilligers de buiskap hadden verwijderd en de boeisels weer op de oorspronkelijke hoogte hadden gebracht werd het schip bij Scheepswerf Stofberg in Enkhuizen vakkundig gerestaureerd. De zware Samofa-motor werd vervangen door een lichtere Volvo. Zo ligt de nadruk weer op het zeilen.

  HN20 [dhs.historie.his-HN20-1.]  

DE HN20 VOOR RESTAURATIE (1994) EEN NIEUW ROER EEN NIEUWE MAST

Bij de HN20 waren nog tal van authentieke toebehoren, zoals zeilen, zwaarden en rondhout. Een nieuwe mast en een nieuw roer maakten we in onze eigen werkplaats. Op 24 juni 1995 namen we de HN20 officieel in gebruik tijdens een door de stichting georganiseerde ‘spekbakkendag’, waarvoor (vissers)schouwen uit verschillende delen van het land naar Hoorn kwamen. In 2000 startte de HN20 met zeiltochtjes voor bezoekers van de Hoornse haven.

DE HN1

In 1995 kwam onze stichting in het bezit van de schouw HN1 (bouwjaar 1916), die eerder toebehoorde aan de Hoornse vissersfamilie Blokker. De HN1 werd ons geschonken door een latere eigenaar, onder voorwaarde dat we het schip zouden restaureren. Het verkeerde in slechte staat en werd bij ‘de Zagerij’ volledig ‘gestript’ voordat het in 1996 over de weg naar Scheepswerf Stofberg in Enkhuizen werd vervoerd. In Engeland moesten speciale klinknagels worden besteld om de schouw zijn authentieke uiterlijk terug te geven. Alles bij elkaar nam de restauratie vier jaar in beslag.

  HN1 [dhs.historie.his-HN20-2.]  

BUISKAP ERAF, BOEISELS VERLAAGD EEN NIEUW HOUTEN DEK EEN MAST MAKEN

De middelen waren destijds niet toereikend om de restauratie in zijn geheel uit te voeren. Niettemin werd de HN1 op 16 december 2000 met feestelijk vertoon te water gelaten en arriveerde het schip op eigen kracht in Hoorn. Daar werden een nieuwe mast, giek, gaffel en ander rondhout, zwaarden, roer en laningen vervaardigd. Er werd een nieuwe binnenbetimmering aangebracht en een lichtere motor ingebouwd. De vorige motor was een Samofa. Hierna werd ook dit schip ingezet voor verhuur, zeiltochtjes en evenementen.

  HN1 [dhs.historie.his-HN1-2.]  

DE HN1 VOOR (1995) EN NA EERSTE RESTAURATIE (2001)

Met de steun van onze begunstigers volgde vanaf 4 november 2008 een tweede grote restauratieronde. Dit maal werd de bun compleet vervangen, tegelijk met het motorhok en delen van het vlak en de scheg. Vrijwilligers schraapten het schip helemaal kaal, sloopten de te vervangen onderdelen en verfden de schouw opnieuw in het vertrouwde rood-zwart. Op 17 april 2009 keerde de HN1 weer terug naar zijn thuishaven.

  HN1 [dhs.historie.his-HN1-3.]  

ROESTBIKKEN (1998) NIEUW GEKLONKEN BUN EN TROG (2009)

Zie voor uitgebreide geschiedschrijving over de HN1 en de HN20 de artikelen van Peter Dorleijn in het Kwartaalblad van Vereniging Oud Hoorn.