Doelstelling van onze stichting is tweeerlei, enerzijds het behouden van de authentieke Hoornse schouw(en) met al hun toebehoren, anderzijds het bevorderen van belangstelling voor de geschiedenis van de Hoornse visserij.

De stichting wil deze doelstelling bereiken door het bijeenbrengen van gelden voor aankoop, onderhoud en restauratie van de schepen en het beoefenen van de kenmerkende vistechnieken en ambachten. Een en ander gebeurt in nauw overleg met activiteiten van het Centrum Varend Erfgoed.