Informatie voor de donateur/sponsor in spé

Geachte donateur/sponsor,

Uw aanmelding voor donateur/sponsorschap voor de Stichting De Hoornse Schouw zal in dankbaarheid ontvangen worden. U steunt ons in ons streven de visserijgeschiedenis van Hoorn levend te houden.

Als stichting voor het behoud en in de vaart houden van de originele Hoornse vissersschepen, zoals nu de HN I en HN 20, voelen wij ons gesteund in ons werk om voornoemd doel te bereiken, indien dit ook vergezeld gaat van een financiële bijdrage uwerzijds.
Wij hebben inmiddels ligplaatsen verworven aan de steiger van de Museumhaven van het Centrum Varend Erfgoed. Dit Centrum herbergt ook onze opslagruimte en diverse werkruimtes waarin wij hout en ijzer kunnen bewerken.

Deze ligplaatsen en ruimtes huren wij van het Centrum en dit zijn jaarlijks flinke meerkosten t.o.v. voorgaande jaren.
Afgezien daarvan vragen de schepen elk jaar ook het nodige onderhoudswerk.

 

Wij willen u de mogelijkheid bieden om:

  • een jaarlijkse donatie te doen van minimaal € 15,-
  • een jaar ons te willen sponsoren met een bedrag van € 100.-.
    Bij sponsoring verwerft u het recht om een vaartocht op één onzer schouwen te kunnen maken. Leuk idee wellicht voor een familie-uitje of om met uw personeelsleden een ontspannen tochtje op het Markermeer te maken. Eén schouw kan maximaal 7 personen excl. schipper en maat vervoeren.

 

In beide gevallen kunt u drie zaken onze kant verwachten:

  • Een nieuwsbrief om u op de hoogte te stellen van het reilen en zeilen van onze stichting.
  • Het meevaren op de schepen van onze stichting bij het Midzomeravondvaren in juni. Daaraan gekoppeld is een gezellig samenzijn met een presentatie van een interessant onderwerp en drank en hapjes.
  • 20% korting op de huur van onze schouwen

 

U kunt u aanmelding als jaarlijkse donateur doen via de mail met vermelding van uw naam, adres en woonplaats. De e-mail kunt u sturen naar secretaris@dehoornseschouw.nl. Heeft u vragen of opmerkingen dan nemen wij contact me u op.

Ook kunt u altijd langskomen. Wij hopen u met name op de zaterdagen, wanneer er eigenlijk altijd vrijwilligers zijn, te mogen begroeten op het Centrum Varend Erfgoed.

Een éénmalig donatie is altijd welkom op het ING nummer NL35INGB0006503822  t.n.v. Stichting De Hoornse Schouw.

Ook kunt u een donatieformulier downloaden, waarop uitgelegd staat hoe u ons kan steunen door donateur te worden.
Om het formulier te downloaden: klik hier

 

Tot ziens.

Met vriendelijke groet,

Peter Bakker,
Secretaris Stichting de Hoornse Schouw