Stichting de Hoornse Schouw

Stichting tot behoud van authentieke Hoornse vissersschepen, zoals de Schouwen HN20 en de HN1 en uitdragen van kennis van de Hoornse visserij.

 

In Hoorn leeft op de zuidwestpunt van het Oostereiland al sinds 1993 een warme belangstelling voor een origineel Hoorns zeilend vissersschip, de vissermanschouw. Vele enthousiaste vrijwilligers zijn ruim 25 jaar in de weer om dit scheepstype te koesteren.
Het Hoornse havenbeeld werd in het begin van de twintigste eeuw vooral bepaald door de aanwezigheid deze vissermanschouwen, de zogenoemde Spekbakken. Stalen schepen die gemaakt zijn om in het ondiepe water rond Hoorn te kunnen vissen. Daarbij vroegen de scheepjes relatief weinig onderhoud en waren met 2 man te zeilen. De vroegere Zuiderzeevisserij is echter verdwenen, na de aanleg van de Afsluitdijk in 1932 en daarna slonk de visvangst van zoetwater-vis zodanig dat de vloot van enkele tientallen schepen, is afgenomen tot een handvol.

Hoorn is als havenplaats van oudsher nauw verbonden met de visserij. Voor de Hoornse bevolking vormden de visserij en haar nevenbedrijven eeuwenlang een belangrijke inkomstenbron, zij het zeker niet de voornaamste. In 1907 telde de stad nog 39 geregistreerde vissersvaartuigen. Van de vele vissersfamilies in Hoorn waren er anno 2009 nog twee actief.

Hoornse Vissers aan het werk

Vrienden

Kalender

Zeiltochten

Heeft u een vraag?
Mail ons!