Stichting De Hoornse Schouw

Stichting tot behoud van authentieke Hoornse vissersschepen, zoals de Schouwen HN20 en de HN1 en het uitdragen van kennis van de Hoornse visserij.

 

In Hoorn leeft op de zuidwestpunt van het Oostereiland al sinds 1993 een warme belangstelling voor een origineel Hoorns zeilend vissersschip, de vissermanschouw. Vele enthousiaste vrijwilligers zijn ruim 25 jaar in de weer om dit scheepstype te koesteren.
Het Hoornse havenbeeld werd in het begin van de twintigste eeuw vooral bepaald door de aanwezigheid deze vissermanschouwen, de zogenoemde Spekbakken. Daarbij vroegen de scheepjes relatief weinig onderhoud.
Na de aanleg van de Afsluitdijk in 1932  verdween de Zuiderzeevisserij,  langzaamaan en daar mee ook de traditionele visserij zeilvloot. Van de vele vissersfamilies in Hoorn zijn er nog twee actief.

Nieuw – Actueel – Onderhoud Schouwen

Nieuwe giek voor de schouw HN20

Van vierkant weer bijna rond.  Jan bezig met de laatste loodjes met de rijschaaf van zijn opa. En Aart bezig met de stalen delen, de zwanenhals zit er inmiddels op.
Rotte strijkklamp HN20

Rijschaaf van Jan’s opa

Houtexpert Enkhuizen

Lekker schaven

Nieuw stuk eikenhout voor de strijkklamp

Resultaat

Werkzaamheden door de smid

Aart aan het werk in de smederij

Smeden voor de nieuwe giek

Zwanenhals smeden voor de nieuwe giek

De rook komt er van af

De rook komt er van af

Nieuwe strijkklamp
De winter is een uitgelezen tijd om het jaarlijks onderhoud te plegen aan de schouwen van onze Stichting.
Veel van het hout wordt kaal gemaakt, gekrabt en krijgt een nieuwe beschermingslaag tegen weer en wind.
Soms kom je helaas iets tegen waar meer werk aan zit. Een van de strijkklampen van de HN20 blijkt verrot te zijn. Dus project strijkklamp wordt in gang gezet. Als eerste moet een stuk eikenhout aangeschaft worden. Een van onze vrijwilligers, Jaap, heeft dit geregeld bij de Houtexpert in Enkhuizen. Houtexpert, bedankt voor deze sponsoring. Nu moet nog het echte werk beginnen en van dit mooie stuk hout een strijkklamp gemaakt worden, hier gaat aan gewerkt worden de komende tijd. Meer foto’s en update volgen.
Rotte strijkklamp HN20

Bij het onderhoud kwam de rotte plek tevoorschijn.

Houtexpert Enkhuizen

De Houtexpert uit Enkhuizen sponsort het hout voor de strijkklamp.

Nieuw stuk eikenhout voor de strijkklamp

Het nieuwe stuk eikenhout gaat mee naar Hoorn.

Strijkklamp zagen 4-3-2023

Strijkklamp zagen (zaterdag 4-3-2023)

Strijkklamp begint vorm te krijgen

Strijkklamp begint vorm te krijgen

Vrijwilligers hebben er zin in!

Vrijwilligers hebben er zin in!

HN20


De HN20 is in de lente van 2022 na een uitgebreide renovatie weer in de vaart genomen.

Hoorn is als havenplaats van oudsher nauw verbonden met de visserij. Voor de Hoornse bevolking vormden de visserij en haar nevenbedrijven eeuwenlang een belangrijke inkomstenbron, zij het zeker niet de voornaamste. In 1907 telde de stad nog 39 geregistreerde vissersvaartuigen. Van de vele vissersfamilies in Hoorn waren er anno 2009 nog twee actief.

Hoorn 1 historie

Hoornse Vissers aan het werk

Vrienden

Kalender

Zeiltochten

Heeft u een vraag?
Mail ons!