HN1

 

HN 1 Schouw

HN1 onder vol zeil

DE HN1

In 1995 kwam onze stichting in het bezit van de schouw HN1 (bouwjaar 1916), die eerder toebehoorde aan de Hoornse vissersfamilie Blokker. De HN1 werd ons geschonken onder voorwaarde dat we het schip zouden restaureren. Alles bij elkaar nam de restauratie vier jaar in beslag.

De HN1 voor (1945), Na eerste restauratie (2001)

Met de steun van onze begunstigers volgde vanaf 4 november 2008 een tweede grote restauratieronde. Ditmaal werd de bun compleet vervangen, tegelijk met het motorhok en delen van het vlak en de scheg. Vrijwilligers schraapten het schip helemaal kaal, sloopten de te vervangen onderdelen en verfden de schouw opnieuw in het vertrouwde rood-zwart. Op 17 april 2009 keerde de HN1 weer terug naar zijn thuishaven.

Roestbikken (1998), Nieuw geklonken bun en trog (2009)

Zie voor uitgebreide geschiedschrijving over de HN1 en de HN20 de artikelen van PeterĀ Dorleijn in het Kwartaalblad van Vereniging Oud Hoorn.

Artikel Kwartaalblad Oud Hoorn 1993 nr 1 (Historische Schouw gered uit erfenis Hoornse vissersvloot)
Artikel Kwartaalblad Oud Hoorn 1993 nr 2 (Nel de Beer viste 12 jaar mee op de HN20)

Heeft u een vraag?
Mail ons!