HN20 restauratie 2020/2021

 

De aanloop

Afgelopen jaar werd het duidelijk dat het ijzerwerk van de HN20 wat slechte plekken ging vertonen. Vooral de delen die vochtig blijven waren verdacht, met name het achterste gedeelte van het vooronder en het vlak ter hoogte van de motor.
Ook de bun was zo slecht geworden dat er flinke gaten in zatten. 

Daarom hebben we de HN20 door Pils Stofberg laten beoordelen en daar werd ook duidelijk dat de HN20 groot onderhoud nodig had. 
Er was te verwachten dat het staal op sommige plekken te dun geworden was. De bun was zo slecht dat hij in zijn geheel vervangen moest worden.

De HN20 bij Stofberg

Inmiddels is de HN20 zoveel mogelijk ontmanteld en naar Stofberg gebracht, waar hij in de loods staat. Daar is de motor verwijderd en het roer en de schroefas, zodat we ruimte hebben om teer en verf in de kuip te verwijderen.

Met een naaldenbikker zijn we aan de slag gegaan om oude (uitgeharde) teer en verf te verwijderen uit de kuip.
Hierdoor komtde eerste schade tevoorschijn.

 2 gaatjes in het schot en een gat in het vlak onder de oude motorsteun en ook nog een gaatje naast het roer.

Deze plekken zijn te repareren door een nieuw plaatje er in te lassen.

Ook de mastvoet hebben we verwijderd om daar onder ook schoon te maken en voorzien van nieuwe verf.
Deze zat met een behoorlijk aantal bouten vast, dus dat was nog even een klusje.

De visbun

De visbun is verwijderd. De onderdelen waren niet meer bruikbaar, dus is er een nieuwe bun gemaakt door Pils Stofberg.
Bij de oude visbun is er indertijd een verhoogde rand opgelast. Deze rand was dus niet origineel.
De nieuwe heeft nu weer de originele hoogte gekregen, zoals hij oorspronkelijk gebouwd is.
Hij moet nog geklonken worden.

Motorfundatie en snoes

Een deel van de oude motorfundatie is verwijderd, zodat we daaronder ook goed schoon kunnen maken. Nu kunnen we ook goed bij het gat in de bodem, zodat dit ook gerepareerd kan worden.

De snoes (waar de voorstag aan vast zit) was krom. Deze staat nu ook weer recht.

De HN20 is in de lente van 2022 weer in de vaart genomen.

Hoe zit het met de financiën?

Uiteraard heeft dit project veel geld gekost. Helaas krijgen wij geen structurele subsidies meer en zijn we voor onze normale onderhoudskosten afhankelijk van onze donateurs, de Vrienden van Stichting De Hoornse Schouw en het verhuren van onze schepen.

Voor een project als dit, hebben we wel subsidie aangevraagd. Echter zoals de verwachting was de subsidie niet dekkend. Een deel van de kosten van het project was een flinke aanslag geweest op onze reserves.

Wilt u ons financieel steunen, dan zijn we daar uiteraard erg blij mee. U kunt een bijdrage overmaken op ons rekeningnummer
NL35 INGB 0006503822 t.n.v. Stichting De Hoornse Schouw onder vermelding van ‘Donatie de Hoornse Schouw’.