HN20

 

HN20


De HN20 is in de lente van 2022 na een uitgebreide renovatie weer in de vaart genomen.

DE HN20

De schouw HN20 is een van de laatste, nog tot 1986 vissende schouwen in Hoorn. Het schip werd in juni 1993 door Stichting De Hoornse Schouw aangekocht van familie De Beer, die het visserijbedrijf voortzette met een motorkotter. Het gemeentebestuur van Hoorn stelde het geld voor aankoop en restauratie van de schouw beschikbaar. Nadat onze vrijwilligers de buiskap hadden verwijderd en de boeisels weer op de oorspronkelijke hoogte hadden gebracht werd het schip bij Scheepswerf Stofberg in Enkhuizen vakkundig gerestaureerd. De zware Samofa-motor werd vervangen door een lichtere Volvo. Zo ligt de nadruk weer op het zeilen.

De HN20 voor de restauratie (1994), Een nieuw roer, een nieuwe mast

Buiskap eraf en boeisel verlaagd, een nieuwe houden dek, een mast maken

Bij de HN20 waren nog tal van authentieke toebehoren, zoals zeilen, zwaarden en rondhout. Een nieuwe mast en een nieuw roer maakten we in onze eigen werkplaats. Op 24 juni 1995 namen we de HN20 officieel in gebruik tijdens een door de stichting georganiseerde ‘spekbakkendag’, waarvoor (vissers)schouwen uit verschillende delen van het land naar Hoorn kwamen. In 2000 startte de HN20 met zeiltochtjes voor bezoekers van de Hoornse haven.

Zie voor uitgebreide geschiedschrijving over de HN1 en de HN20 de artikelen van Peter Dorleijn in het Kwartaalblad van Vereniging Oud Hoorn.

Artikel Kwartaalblad Oud Hoorn 1993 nr 1 (Historische Schouw gered uit erfenis Hoornse vissersvloot)
Artikel Kwartaalblad Oud Hoorn 1993 nr 2 (Nel de Beer viste 12 jaar mee op de HN20)

Restauratie HN20 2020/2021

In November 2020 hebben de vrijwilligers de HN20 naar de loods van bij Stofberg in Enkhuizen gevaren. Via een journaal willen we jullie op de hoogte houden wat er gebeurd met de HN20.

De aanloop

Afgelopen jaar werd het duidelijk dat het ijzerwerk van de HN20 wat slechte plekken ging vertonen. Met name de delen die vochtig blijven waren verdacht, met name het achterste gedeelte van het vooronder, het vlak ter hoogte van de motor. Ook de bun is zo slecht dat er gaten in zitten.
Daarom hebben we de HN20 door Pils Stofberg laten beoordelen en daar werd ook duidelijk dat de HN20 groot onderhoud nodig heeft. Er was te verwachten dat het staal op sommige plekken te dun geworden was. De bun is zo slecht dat hij vervangen moet worden.

Lees meer in het volledige journaal

HN 20 Schouw

HN20 in actie tijdens een zeilwedstrijd

Heeft u een vraag?
Mail ons!