Over Stichting de Hoornse Schouw

In 1993 is de Stichting De Hoornse Schouw opgericht met het doel de Hoornse schouw te behouden voor het nageslacht.
De stichting kent een bestuur met daar omheen een groep vaste vrijwilligers. Bestuursleden en vrijwilligers zijn onbezoldigd.

Bestuur bestaat uit:
Mart Sevenhuijsen (voorzitter)
Peter Bakker (secretaris)
Freya Muller (penningmeester)
Niek de Wilde (algemeen bestuurslid)

De vrijwilligers

De vrijwilligers varen vanaf het voorjaar tot en met najaar op de schouwen, soms ook met passagiers. Daarnaast helpen zij mee met het onderhoud van de schepen. Overigens bestaat het bestuur ook uit vrijwilligers.
Maar het kan ook zijn dat gezamenlijke activiteiten die vanuit het Centrum Varend Erfgoed worden georganiseerd, vragen om ondersteuning van onze vrijwilligers.
Met andere woorden, we zoeken mensen die kunnen zeilen, die kunnen omgaan met technieken om ijzer te bewerken, zagen, slijpen, klinken en smeden. Ook houtbewerking en schildertechnieken zijn nodig, naast motortechniek. Maar ook naast deze praktische vaardigheden kan de stichting mensen gebruiken die beleid kunnen maken en uitvoeren, financiële verantwoording kunnen afdragen, goed zijn in publicitaire activiteiten (nieuwsbrieven), marketing, de cultuurhistorie met betrekking tot de Zuiderzeevisserij kunnen uitdragen (educatie), maar ook contacten kunnen onderhouden met andere verwante of gerelateerde organisaties.

Geinteresseerd?

Bent u geïnteresseerd dan kunt u altijd langs komen op de zaterdagen of de dinsdagavonden en eens praten met een van onze vrijwilligers van Stichting De Hoornse Schouw.

Aanmelden

U kunt zich ook aanmelden of informatie opvragen via onderstaand formulier.

De stichting

De Stichting De Hoornse Schouw heeft de Culturele ANBI-status en is opgericht om de authentieke schepen van de stichting in de vaart te houden. We vinden het van belang dat de ‘Hoornse spekbakken’ behouden blijven, juist in Hoorn. Daarnaast brengen we de belangstelling voor de zeilvisserij op Zuiderzee en IJsselmeer, met daaraan gekoppeld het varend erfgoed in het algemeen, onder de aandacht van een breed publiek. Dit realiseren we door het beoefenen van diverse traditionele visserijmethoden van de schouwen op de vroegere Zuiderzee.

Meezeilen is een bijzondere ervaring. Voor ons is het, naast een grote liefhebberij, een bron van inkomsten, om een deel van de onderhoudskosten te kunnen betalen.

De Stichting De Hoornse Schouw heeft geen winstoogmerk. Onze inkomsten – bedoeld om onze schepen varend te houden – halen we uit:
• Inkomsten uit vaartochtjes,
• Bijdragen van Vrienden,
• Bijdragen uit fondsen,
• Donaties van (bedrijfs)sponsoren,
• Legaten en erfstellingen,
• Andere schenkingen.

Wilt u vrijwilliger worden of heeft u vragen,  vul het formulier in, dan nemen wij contact met u op