Fuikenboot HN1

 

Schroothoop of restaureren

De fuikenboot HN1 is door aankoop in 1997 in het bezit gekomen van de Stichting de Hoornse Schouw. Het bootje was al in slechte staat verkregen maar in de afgelopen jaren is haar toestand sterk achteruit gegaan. De vraag was; naar de schroothoop of restaureren?
De vrijwilligers van Stichting de Hoornse Schouw hebben in 2013 de keuze gemaakt om het bootje in eigen beheer in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

Fuikenboot HN1 schroothoop of restauratie

Geschiedenis

Voor zover bekend is de fuikenboot in de jaren vijtig van de vorige eeuw gemaakt in opdracht van Klaas Blokker, visserman te Hoorn. Het scheepje ging als bijboot dienstdoen van de HN1.
Klaas Blokker is gestopt als visser waarna het bootje op de binnenwateren rond Hoorn heeft gevaren onder verschillende eigenaren. In Schellinkhout heeft de HN I het laatst gevaren waarna het aan onze stichting is aangeboden.

Inventarisatie schade 2014

De fuikenboot is gemaakt van gegalvaniseerde plaat van 2mm dikte. De spanten zijn van hoeklijn 30mm. Het potdeksel van hoeklijn 35mm. De verbindingen zijn geklonken.
In het verleden is een gedeelte van het vlak gerepareerd door er een plaat in te lassen.
Het vlak moet voor 70% vervangen worden.
Het potdeksel, de bun met deken, het boeiboord en enkele spanten zijn in het geheel aan vervanging toe evenals de kaarplaten.
Uiteraard moet het totale oppervlak schoongemaakt van verf en of teer.
Hoewel het rompdeel in redelijke staat is, zijn er toch enkele gaten te repareren.

Plan van aanpak

De slechte platen worden verwijderd.
De goede delen worden schoon gestraald bij een specialist, en in de primer gezet. De aangetaste delen in de voorste spanten worden verwijderd en nieuwe delen worden er in gelast. Na het vernieuwen van de romp boven het berghout wordt er een nieuw potdeksel gemonteerd. Alle verbindingen worden koud geklonken met klinknagels.
Als lassen niet is te voorkomen worden de lassen onzichtbaar gemaakt. De nieuwe platen kunnen op locatie passend gemaakt omdat de dunne plaat geen grote machines vergen voor verwerking. Aansluitend wordt het verfsysteem aangebracht.

Tijdpad

De looptijd van het project is moeilijk te plannen.
Wij hopen te starten in de winter van 2014, nadat alle aangeschreven fondsen en sponsoren een bericht hebben gegeven. Inmiddels heeft de meerderheid positief gereageerd op ons verzoek tot financiƫle ondersteuning.

De commissie die het project op zich heeft genomen is samengesteld in de vergadering van 21 januari 2014. De eerste stap die nu gezet wordt is het exacte inventariseren van de benodigde materialen.

Wij beogen na deze restauratie weer een prachtige scheepje te kunnen tonen en hopen onze kennis en ervaring op ijzerbewerkingsgebied weer uit te breiden maar bovendien stellen wij het Centrum Varend Erfgoed in de mogelijkheid om aan haar bezoekers van het Bezoekerscentrum te laten zien, hoe men in vroeger tijden zoiets aanpakte.
Want alle verrichtingen vinden plaats in de werkruimte van het Centrum en op de buitenplaats.

Fuikenboot HN1

Fuikenboot HN1

Te waterlating

Op vrijdag 21 juni 2019 heeft de donateursavond/het midzomeravondvaren in het teken gestaan van de te waterlating van de fuikenboot de HN1. In de winter van 2019 is de laatste hand de restauratie van dit scheepje gelegd.

Heeft u een vraag?
Mail ons!