Vrijwilligers

Vanaf de oprichting (2 juni 1993) van stichting de Hoornse Schouw hebben vrijwilligers zich ingezet om de Hoornse schouw, in het bijzonder de HN20 te behouden door het schip regelmatig te onderhouden, te varen en daar waar nodig te restaureren. Daarnaast wil de stichting belangstelling bevorderen voor de geschiedenis van de Hoornse visserij.

Inmiddels hebben wij na de aankoop in 1993 van de HN20, het jaar daarop de HN1 verworven.
De HN20 wordt momenteel (vanaf november 2020 tot het voorjaar 2021) gerestaureerd en ligt bij de jachtwerf Stofberg in Enkhuizen.

Voor al deze bezigheden en het in de vaart houden en zeilen van deze schouwen zijn diverse vaardigheden nodig. Voorop staat het kunnen omgaan met technieken om ijzer te bewerken, zagen, slijpen, klinken en smeden. Ook houtbewerking en schildertechnieken zijn nodig om het schip afdoende te conserveren en vaarklaar te maken. Het varen vraagt weer andere kwaliteiten, beheersing van de motorfunctie, maar nog belangrijker; inzicht en vaardigheid om met de platbodem te kunnen zeilen en te navigeren. Naast de geschetste praktische vaardigheden zijn uit te oefenen bestuursfuncties onmisbaar om beleid te maken en uit te voeren, financiële verantwoording te kunnen dragen, publicitaire activiteiten te ontplooien (nieuwsbrieven), en cultuurhistorie m.b.t. de Zuiderzeevisserij uit te dragen, maar ook contacten te onderhouden met andere verwante of gerelateerde organisaties.

Wie zijn die vrijwilligers

Op dit moment beschikken wij over groep vrijwilligers van zo’n 25 man/vrouw, die elkaar geregeld ontmoeten op zaterdagen en op dinsdagavonden. Ontmoetingen zijn er ook op diverse momenten dat gevaren kan worden waarbij dan tochtjes gemaakt worden met passagiers, of praktische instructielessen gegeven worden.

Vrijwilligers tijdens de open monumentendagen

Vrijwilligers tijdens de open monumentendagen

 

Wat doet een vrijwilliger

Niet iedere vrijwilliger zal alle kwaliteiten in zich verenigen om mee te kunnen doen. Een goede lasser of smeder, een schipper of houtbewerker is al meer dan welkom. Uitgangspunten bij aanvaarden van vrijwilligerschap zijn het nakomen van gemaakte afspraken met een schipper, bestuursleden of andere vrijwilligers over aangaan van werk en het maken van vaartochtjes.
Het tonen van inzet, bereidheid tot samenwerken, het meedenken over het werk dat gedaan moet worden en suggesties m.b.t. de organisatie zijn welkom.

De meeste vrijwilligers zijn bezig met het onderhoud en restauratie werkzaamheden van de schouwen de HN20 en de HN1, maar natuurlijk hebben we ook een bestuur dat uit vrijwilligers bestaat. In het voorjaar tot en met najaar varen de vrijwilligers op de schouwen, soms ook met passagiers. 
Maar ook het kan zijn dat gezamenlijke activiteiten die vanuit het Centrum Varend Erfgoed worden georganiseerd, vragen om ondersteuning van onze vrijwilligers.
Wij zijn ook op zoek naar mensen die ons kunnen helpen met de marketing.

Geïnteresseerd ?

Bent u geïnteresseerd dan kunt u altijd langs komen op de zaterdagen of de dinsdagavonden en eens praten met een van onze vrijwilligers van Stichting de Hoornse Schouw.

Aanmelden

U kunt zich ook aanmelden of informatie opvragen via onderstaand formulier:

Wilt u vrijwilliger worden, vul het formulier in, dan nemen wij contact met u op